313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!

0
34
313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!
313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!

Dileklerin kabul olması, dileğinizin sonucunun hakkınızda şanslı olup olmayacağına bağlı olarak Allahü Teala tarafından karar verilir lakin 313 Ayetel Kürsi okuma ritüeline de gerçekleştirmenizde hiç bir sakınca yoktur zira en kötü ihtimalle, Bakara suresinin bu hoş Ayeti Kerimelerinden oluşmuş duayı 313 defa zikretmiş olursunuz ki, bu duanın yukarıda da belirttiğimiz üzere, okunması sayısı önemli olmaksızın her daim hayırlıdır.

313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler?

Allah’ın izniyle, şanslı dileklerin ve arzuların kabulüne vesile olur

Hastalıkların iyileşmesinde şifacı görevi görür. Allahü teala izin verirse kişinin her ne hastalığı olursa olsun, güzel niyetlerle okuduğu 313 ayetel kürsi duasından sonra şifa bulur. Evine doktor girmez.

Bezginlik ve vesveseye aleyhinde iyi gelir. Şahısların içindeki sebepsiz sıkıntıyı giderir ve boşboğaz endişelere zerk olmasından sakındırır.

Evin, işyerinin veya kişinin kısmetini açar. Dinimizde günahlardan en büyüğü olan sihir gibi fena işlerin etkisini azaltır. Nazarlardan korur

313 kere okunması sonucunda bir sayıya emrindeki kalmak uğruna yapılan tatbik, kişinin disiplinini geliştirir.

Abdestlik okunması tavsiye olunduğundan, 313 kereyi bitirene kadar geçen sürede yapılacak her sevap, hanenize daha büyük katlarla yazılır.

Ezberden okunması durumunda dimaya iyi gelerek hafızayı güçlendirir

Nasıl Okunur:

Okumadan önce gusül abdestiniz olması zaten şarttır ancak namaz abdesti alacak olursanız da en hayırlısı olur.

 

Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duasının faziletleri neler?

 

Okuyacağınız 313 tane Ayetel Kürsi’nin her birinin başına besmele koymalısınız.

Tüm duaları bir oturuşta bitirmeniz gerekmez lakin bir kaç gün içerisinde tamamlarsanız iyi olur.

609f70255cf3b01df89ea55b

AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAYDALARI, FAZİLETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Muhammed b. İsâ’dan nakledildiğine kadar İbnü’l-Aska’ şöyle der:”Adamın biri Hz. Peygamber’e gelip Kur’an’ın en erdemli ayeti hangisidir?’ diye sordu.

Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: Âllah’u Lâilâhe illâ huve’l-Hayyu’l-Kayyûm… ” (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve’l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V, 142). Başka bir hadiste de: “Kur’an’ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Âyetü’l-Kürsi’dir.

Bu ayet bir evde okunduğu vakit Şeytan oradan uzaklaşır. ” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)Resulullah (s.a.s.) bir defa Ka’b oğlu Ubey’e, ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, “Allah ve Resulu daha iyi bilir” cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üstüne Ubey, bildiği en ulu ayetin “Allahu lâ ilâhe illâhüve’l-Hayyu’l-Kayyûm” olduğunu söylemiştir.

Resulullah (s.a.s.) aldığı cevaptan hoşnut olarak Ubey’in göğsüne vurarak Ey Ebû Münzir! İlim sana kutlu olsun. ” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Vitir,17) Hem Hz. Peygamber (s.a.s.) “Âyetü’l-Kürsî Kur’ân âyetlerinin şahıdır” buyurmuştur. (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)Bu ayet-i kerîmede Cenâb-ı Allah’ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların en ince ayrıntısına kadar onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun ricası ve izni olmadan hiç bir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O’nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında veri verilmektedir. Meâli şöyledir:Allah (İbadete en lâyık olandır), Ondan diğer ilâh yoktur. Diridir (ezeli ve ebedîdir), Kayyumdur (yaratıkların tüm işlerini düzenleyicidir.

Yaratmada, rızık vermede mahlûkâtın yegane sahip ve hâkimi olup her şey onun tamamen ayakla durur) Onu ne bir uyuklama alır, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O’nun izni olmaksızın yanına kim şefaat edebilir? O, (tüm yaratılmışların) önlerindekini (dünyadaki tüm yaptıklarını, açıklaytp gizlediklerini), arkalarındakini (Ahirette olacak Şeyi) bilir. Onun ilminden, kendisinin dilediğinden diğer hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve onların (göklerin ve yerin) korunması O’na ağır gelmez. O, çok ulu çok büyüktür. ” (Ahmed Ağırakça, Şamil İslam Ans.)Ayetül Kürsi’nin okunması hakkında bazı Hadisler”Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak belirlemek istiyor.

Yatağına girdiğin süre Ayetel Kürsi’yi oku. Yani yatmadan evvel Ayetel Kürsi’yi oku.” dedi.””Kim farz olan her namazın arkasından Ayet’ül Kürsi okursa ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır.” Bu hadis nedeniyle her farz namazdan sonra ayetül kürsi okunur.”Kim sabah çıkınca Ayetül Kürsi ile Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil bilgin suresinin evvelindeki iki ayeti okursa o gün akşama değin (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur.”” Uyurken Ayetel Kürsi okuyana iblis yaklaşmaz.”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here