Araştırma: Katılımcıların yüzde 78,9’u ABD yerine Rusya ile meslek birliği yapılmasını istiyor

0
47
Araştırma: Katılımcıların yüzde 78,9’u ABD yerine Rusya ile meslek birliği yapılmasını istiyor
Araştırma: Katılımcıların yüzde 78,9’u ABD yerine Rusya ile meslek birliği yapılmasını istiyor

Areda Survey’in araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 35,5’i ABD’yi kararsız bulurken, yüzde 18,3’ü ise ABD’yi stratejik iki taraflı olarak değerlendirdi.

“Rusya STRATEJİK ORTAĞIMIZ”

Araştırmada yer alan, ‘Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız’ sorusuna, katılımcıların yüzde 58,2’si ‘stratejik ortaklık vardır’ dedi. Benzer soruya bahşedilen diğer cevaplar ise şu şekilde oldu; “yüzde 10.5 ‘işbirliği vardır’, yüzde 6.5 ‘yakın işbirliği vardır’, yüzde 4.5 ‘ne işbirliği ne sorun vardır’, yüzde 9 ‘sorunlar vardır’, yüzde 11.4 ‘düşmancadır.”

“ABD’YE GÜVENMİYORUZ”

ABD ile Türkiye ilişkilerinin incelendiği, ‘Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ABD’yi Türkiye ile olan ilişkileri açısından en iyi tasvir eder’ biçiminde bulunan soruya, Türk halkının yüzde 35.5’i ‘kararsız’ dedi.  Benzer soruya vatandaşların yüzde 32.8’i ‘sömürgeci ülkedir’ derken, katılımcıların diğer cevapları ise, “Yüzde 18,3 ‘stratejik ortaktır’, yüzde 12,4 ‘düşman ülkedir’, yüzde 1 ‘dost ve müttefik ülkedir’ şeklinde oldu.

RUSYA EVET, ABD HAYIR

Araştırmada katılımcılara ayrıca, ‘Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken Rusya ile meslek birliği yapmalı mıdır’ biçiminde yöneltilen soruya yüzde 64,1 oranında evet cevabı verildi. İlgili soruya ‘hayır’ diyenlerin oranı ise yüzde 35,9. Araştırmada katılımcılara yöneltilen, ‘Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken ABD ile meslek birliği yapmalı mıdır’ sorusuna vatandaşların yüzde 73.2’si ‘hayır’ dedi. Benzer soruya ‘evet’ cevabı verenlerin oranı yüzde 27,8 oldu.

KRİTİK TERCİH RUSYA’DAN YANLAMASINA

ABD ile Rusya aralarında tercih yapacak olsanız, ‘Türkiye’nin hangi ülke ile ilişkilerini daha pozitif geliştirmesini istersiniz’ biçiminde yöneltilen soruya yüzde 78,9 ile Rusya yanıtı verilirken, ABD yüzde 21,1’de kaldı.

Araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştiği bildirildi.  Araştırmaya katılanların yüzde 50,2’si erkek, yüzde 49,8’i kadınlardan oluşurken, kendini 18-24 yaş grubunda tanımlayanların oranı yüzde 15,3 , 25-34 yaş grubunda tanımlayanların oranı yüzde 23,2 , 35-44 yaş grubunda tanımlayan katılımcıların oranı yüzde yüzde 24 , 45-54 yaş grubunda tanımlayanların oranı yüzde 16,7 , 55 yaş ve olarak tanımlayan katılımcıların oranı yüzde 20,8 olarak şekillendi. Katılımcıların yüzde 52,2’si eğitim durumunu ilköğretim, yüzde 26’sı lise, yüzde 18.7’si lisans, yüzde 3,1 eğitim durumunu lisansüstü olarak açıkladı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here