Arefe Günü okunacak dualar ve sureler neler? Arefe Günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler

0
28
Arefe Günü okunacak dualar ve sureler neler? Arefe Günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler
Arefe Günü okunacak dualar ve sureler neler? Arefe Günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler

2021 Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz’da başlayacak. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi olacak. Arife Günü’nü ibadet ederek geçirecek olanlar bu anlamlı günde hangi duaları ve sureleri okuyacaklarını araştırmayı sürdürüyorlar. İşte Arefe Günü yapılacak ibadetler ve çekilecek tesbihler ve kılınacak namazlar…

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için “En şanslı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” biçiminde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

Peygamber Efendimiz bugün için “En bahtı açık, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” biçiminde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Pişmanlık Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün aşağıda iki rekat namaz kılmalı ve Yargı Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini hoş bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten daha sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın arkasından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ama ‘ Arefe gününde oruç yetişmek, geçmiş ve gelecekten birer senenin ufak günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir yıllık günaha kefaret olur.’Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 defa‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi’nin okunması gerektiği belirtiliyor.

609a783ab57f1507f8947ec8

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- De fakat; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Tüm varlıklar O’na yoksul, fakat O, hiç bir şeye fakir değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O ‘na bir eşit de olmadı.

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Adalet istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

* “Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* “Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.”

Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize tarafından arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…”

“Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime huzur ver.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Pişmanlık istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için “En uğurlu, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü ile ilgili bir takım hadisler şöyledir;

“Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin kere okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere tarafından; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.” (Ebu-ş şeyh)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘lahza yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran. Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir diğer rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

609a7a6fb57f1507f8947edd100’ER KERE OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ama: Arefe gününe derin saygı ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın tüm günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için “En bahtı açık, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

“Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşısında övünür ve (Arafat’taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları düzensiz, toz toprak içinde her uzakta ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan deha korkmaktalar. Tanık olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu dek, hiçbir gün cehennemden daha fazla azat edilen olmaz.”

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Arefe Günü Müslümanlar bahşedilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr

Hem Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Tevriye günü oruç tutan ve günah laf söylemeyen Müslüman cennete girer.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here