Bahçeli’den seçim barajı açıklaması!

0
13
Bahçeli'den seçim barajı açıklaması!
Bahçeli'den seçim barajı açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajı tartışmaları hakkında izah etme yaptı.

Yazılmış basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bakış ve değerlendirmesini müteakiben Milliyetçi Hareket Partisi de benzer doğrultuda kanaat bildirmiş, bunun dışında bir arayış ve beklentiye lüzum olmadığından bahisle siyasi tutumunu Cumhur İttifakı’nın duruşuna müzahir şekilde netleştirmiştir.

1 Eylül 2021 tarihli yazılmış basın açıklamamız bu konudaki tavır ve düşüncemizi berrak ölçüde izah ve açıklama etmiştir.

Kasıt okuyuculuğu yapanlar bir defa daha boşluğa düşmüşlerdir.

Televizyon ekranlarındaki ağız dalaşı programlarında ya da gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini “MHP’yi kurtarma hamlesi” olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde bilirkişi ve kiralık kalemler dikkatsiz olmaları bir yandan korkunç bir hesap hatası yapmışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin baraj kaygısıyla hareket etmediğini, böylesi bir korkuyu taşımadığını ısrarla söylememize rağmen düşünce tutulmasıyla malul olanların sakat, sapkın ve sancılı propagandaya tevessül ederek aksini iddia etmeleri hastalıklı bir ruh halinin tezahüründen diğer bir manaya gelmemiştir.

Etik ve güvenirlik barajına takılıp kontrolsüzde savrulan çevrelerin seçim barajı üzerinden partimizin itibar ve haysiyetine kir sürme yarışına girmeleri keza küstahlık hem de kifayetsizliktir.

Zillet ittifakına yeminli sözcülükle görevli olanlar, bilhassa 16 Nisan 2017 Halkoylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesini, 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle bu durumun resmileşmesini görünürde hala algılama ve hazmedilmiş değillerdir.

Tarihin ve siyasi akışın gerisine düşenler yalan ve iftirayı geçim kapısı görecek dek zavallı haldedir.

Yeni yönetim sistemi 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinden sonradan tesis edilmiş, işlerlik kazanmıştır.

Bundan Böyle suyu tersten akıtmanın imkânı kalmamıştır.

Siyasete istikamet veren yeni siyasi kurallar manzumesi devreye girmiştir.

Ne dek yok sayılsa da, siyasi yaklaşımlar ve siyaset kurumu her yerde şekillenmiş, siyaset zeminin ilke ve kurumları yeni her tarafta tecelli etmiştir.

Doğal olarak siyasetin icrasıyla anlama mizanında yapı değişiklik ve dönüşümler sağlanmıştır.

Kaldı ki, karşılıklı zemin arayışları ve anlaşma kültürünün sivrilmesiyle yeni bir siyaset alanı belirmiştir.

Bu yeni siyaset alanı ve anlayışına bacak uyduramayan siyasi partiler ve makus diğer aktörler kuşkusuz milletimizin demokratik tasarrufuna maruz kalacaklar, bu suretle yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir.

2023 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimler buna sahne olacaktır.

Yeni yönetim sistemine geçiş süreci başarıyla atlatılmıştır.

Bu sürecin siyasi hesap ve önyargılardan egemen şekilde yürütülmesi ve yeni sistemin sağlam temeller üzerinde bina edilmesi hususunda Cumhur İttifakı bütün iyi amaç ve yapıcı tavrını göstermiş, buna da devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adaletli ve hakkaniyetli biçimde TBMM’ne yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır:

-Birinci yol, tercih barajının indirilmesidir.

-İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır.

Bilindiği üzere, ikinci yol hukuki bir düzenlemeyle hayat bulmuştur.

Sırayı ise birinci yolun temini almıştır.

Tüzük’nın 67’inci maddesinde seçim kanunları hakkında şu temel hükmün varlığı okuma yazma haberdar olan herkesin malumu olduğu bir gerçektir:

“Tercih kanunları temsilde adalet ve yönetimde kararlılık ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.”

Bu tüzük hükmü herkes için bağlayıcıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı aracısız olarak halk tarafından seçileceği ve hükümet TBMM’den güvenoyu almayacağı için “yönetimde istikrar” ilkesi kendiliğinden vasat bulmuştur.

Bu konuda şaşırtıcı ya da tartışmaya açık hiçbir taraf da yoktur.

Bunun devamında, yüzde 10 tercih barajının korunmasının keza meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi de kalmamıştır.

Bu kapsamda anayasal norm olan “temsilde hak” ilkesinin olabilmesi için seçim barajın düşürülmesinden başka bir seçenek görülmemektedir.

Insanlar iradesinin adilane ölçülerde TBMM’ne aynısıyla yansımasının diğer bir yöntemi de düşünülemeyecektir.

Seçim mevzuatı açısından seçim barajıyla ilgili arayış ve çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni bir siyaset denklemini beraberinde getirdiği unutulmamalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin hedefi de bunu sağlamaya yöneliktir.

Hiç kimse saman aşağı iğne arama gayretkeşliğine arzu etmemelidir.

Yüzde 7 seçim barajı üzerinde kurulan yalan ve dedikodu çarkı ilk olarak bu çarkı kuranları öğütecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın vatan, irk ve demokrasi sevdasını hiçbir görevli provokatör, hiçbir ruhu ve iradesi hacizli siyasetçi ve güya yazar-çizer takımı analiz edemeyecek, bunu test etmeye tecrübe ve donanımları yetmeyecektir.

CHP’sinden HDP’sine, İP’inden öteki marjinal ve ipotekli partilere, bununla beraber satılmış gazetecisinden ikbal ve çıkar arkasında nefes nefese koşan şuursuz yorumculara varıncaya kadar baraj konusundaki iyi kalpli, tutarlı ve milli iradenin onurunu korumayla ilgili kararlılığımızı anlamaları imkansızdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 tercih barajı “temsilde hak” ilkesine derinlik ve canlılık katacak, öteki yanlamasına müfteriler ve zilletsever taife nafile çırpınışlarıyla uygun sayacaklardır.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni merkezine alan ilzam, isnat, yalan yanlış bahis ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir kir gibi yapışacaktır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here