Cuma hutbesi 3 Eylül 2021 Diyanet: Allah ilim yolcusuna cenneti kolaylaştırır

0
12
Cuma hutbesi 2 Temmuz 2021 Cuma… Diyanet bu hafta Cuma hutbesinin konusunu duyurdu
Cuma hutbesi 2 Temmuz 2021 Cuma… Diyanet bu hafta Cuma hutbesinin konusunu duyurdu

Yeni haftanın Cuma hutbesi Diyanet göre yayınlandı. Peygamberin hayatından örneklerin de verildiği hutbede ilim ile uğraşmanın yüceliğinden bahsedilecek. İşte haftanın hutbesi…

6130cc87b57f150e50363e07

ALLAH İLİM YOLCUSUNA CENNETİ KOLAYLAŞTIRIR

Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir defasında ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından nedeniyle ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya dek yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, âbide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler servet olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne servet ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.”

Aziz Müminler!

İslam’ın gönderiliş hikmetlerinden biri de insana adalet ve hakikate götüren yolları bilgi vermek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan, hangi yaşta ve hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan, vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır. Ahlak ve adabı ilimle kuşanır.

Kıymetli Müslümanlar!

İlmin kaynağı, Allah Teâlâ’dır. O, Alîm’dir, her şeyi bilendir. İnsana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi Allah’a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda değerlidir. Yoksa dünyevi fayda almak, fertleri karanlığa ve toplumları fesada çekmek için yapılan ilmî faaliyetlerin Allah katında kıymeti yoktur. Böylesi bir çaba beyhûdedir ve ayet-i kerime gayet açıktır: “Onlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları nafile giden kimselerdir.”

Kıymetli Müminler!

Kur’lahza-ı Kerim’de “Allah’a karşısında oysa kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Kuşkusuz Allah mutlak zor sahibidir, fazla bağışlayandır.”  buyrulur. Evet, ilim Yüce Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde O’nun sevgisini ve saygısını aralıksız hissetmeye vesiledir. Diğer yandan insanlığa yararlı olan her türlü bilgi ve yöntem kıymetlidir. Fakat, dünya huzuru ve ahiret mutluluğu, amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu, öylesine önemlidir fakat Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) avantaj vermeyen ilimden Rabbine sığınmıştır.

Aziz Müslümanlar!

Uzun bir aradan sonradan göz aydınlığı çocuklarımız, okullarına kavuşuyor elhamdülillah! Oysa, çocuklarımızın okullarından yeniden bambaşka kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım.

sırası gelmişken Cenâb-ı Yargı’tan çocuklarımızı ve bizi, gönüllerimize ve bedenlerimize isabet edebilecek her türlü maddî ve manevî hastalıktan muhafaza buyurmasını niyaz ediyor, öğretmen ve yavrularımıza başarılar diliyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here