Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Daha Adaletli Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı yarın çıkıyor

0
11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adaletli Bir Dünya Mümkün' adlı kitabı yarın çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adaletli Bir Dünya Mümkün' adlı kitabı yarın çıkıyor

İlk basımı Turkuvaz Kitap kadar 1. hamur kâğıda, 9786257548083 barkod numarasıyla Türkçe olarak yapılan eser, 40 TL’den satışa sunulacak. Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

14X21 boyutlarındaki kitabın ön kapağında yazarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portre fotoğrafı bulunuyor. Daha Adaletli Bir Dünya Mümkün isimli kitabın arka kapağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan şu sözlere yer veriliyor:

“Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir. Dünya beş ülkeden büyüktür.
Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için fazla kültürlülüğü ve fazla kutupluluğu yansıtan bir BM’ye gereklilik vardır. Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç ayrıcalık sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, fazla merkezli, çok aydınlatılmış, daha kapsayıcı ve adaletli bir dünya yapı etmek mümkündür. Böylesi bir dünya için ilk adres BM’dir. Barışın, istikrarın, adaletin ve etkin küresel yönetişimin yolu, BM’nin reforma bağlı tutulmasından geçmektedir. BM reformu ve bilhassa Güvenlik Konseyi’nin yapısının yeniden oluşturulması, muhakkak bütün dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçecektir.
Biz Türkiye olarak, bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve bütün ülkelerin tartışmasına açıyoruz. çözüm önerimiz ise ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinde kendini bulan, BM Emniyet Konseyi’nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hâkim kılınmasıdır. Konsey’in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri olası olan en adaletli şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden yapılandırılması çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır.”

“İNSANLIĞIN KADERİ SINIRLI SAYIDAKİ ÜLKENİN KEYFİNE BIRAKILAMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan kitapta ara başlıklar halinde dünya genelindeki sorunlar ele alınarak çözüm yolları anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabında küresel olarak her yerde yapılandırılacak bir sürece dikkat çekip, gerçekçi bir yol haritası çizilmesi gerektiğini vurguluyor. Erdoğan, dünya genelinde açılacak yeni zihinsel çerçevenin sorunları vaktinde gündemine alabilen ve fiilen kapsayıcı ve etkili çözümler üretebilen fazla taraflılık fikrine dayanması gerektiğine vurgu yaptığı satırlarında şu ifadelere yer veriyor:
“Daha iyi işleyen bir uluslararası harmoni hazırlamak için ihtiyacımız olan halihazırdaki milletlerarası kurumları fazla taraflılık ekseninde baştan yapılandırmaktır. Etkili çok taraflılık ama kapsayıcı olan çok taraflı kurumların varlığıyla muhtemel olabilir. Bu anlamda güvenlik konseyinin baştan yapılandırılmasından başlayıp ayrıntılı ve manalı reformları süratle uygulamaya koymalıyız. Emniyet Konseyi’ni daha etkin, demokratik, şeffaf hesap verebilir bir yapıya ve işleyişe kavuşturmalıyız.
Aynı şekilde milletlerarası toplumun müşterek vicdanını yansıtan BM Güvenlik Kurulu’nu da güçlendirmeliyiz. Laf konusu adımlar etkinliği haiz bir fazla taraflılık için atılacak devrimci bir adım olabilir. Aleyhinde karşıya kaldığımız sorunları süre kaybetmeden gündemimize daha realist ve ciddi bir biçimde almazsak yarın fazla daha geç olabilir.
Bardağın batmış tarafında ise BM’nin insanlığın barışma, yargı ve refah anlayışında büyük imkanlar sunma potansiyelini sürdürmesi bulunuyor. Demin Kovid – 19 salgınının ortaya çıkardığı krizinin üstesinden gelemediğimizi de göz önünde bulundurarak fazla cepheli meslek birliği için sahip olduğumuz mevcut kurumları ve mekanizmaları en etkin şekilde kullanmaya çalışmalıyız. Sorunların küresel olduğu durumlarda yerel çözümler oysa günü kurtarabilir.”

BM’NİN MEŞRUİYET SORUNU

Birçok sorunla karşı karşıya olan BM’nin en büyük sorununun meşruiyet problemi olduğuna satırlarında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabında BM ile ilgili şu ifadelere yer veriyor:
“Bu sorun ayrıca tarihseldir ayrıca de BM’nin günümüz sorunlarıyla ilgilidir. Sorunun kaynağı ise BM Emniyet Konseyi’dir. Yasal işleyiş ve eylem biçimi şeklinde tasnif edebileceğimiz meşruiyet sorunuyla karşı karşıya bir BM ve Emniyet Konseyi söz konusudur. Kurulduğu yıllarda ortaya koyduğu çerçevenin dışına taşan BM Emniyet Konseyi, bilhassa üye devletlerin bağımsızlık yetkilerinin aşımı konusunda bir çok karara imza atmıştır. Haddizatında amacı çatışmayı durdurmak, barışı sağlamak ve küresel istikrarı tesis etmek olan BM’nin hangi durumlarda diğer devletlerin hakimiyet yetkilerini ortadan kaldıracak ölçüde müdahalede bulunacağı epeyce karışık bir mesele haline dönmüştür.
Mesela 2003 yılındaki Irak müdahalesinde BM Güvenlik Konseyi Irak’ın kitle yıkım silahlarına sahip olduğuna ve terörizmi desteklediğine dair Amerikan yönetiminin iddialarını inandırıcı bulmamıştır. Ama BM kararını hiçe sayarak Irak’a müdahalede yer alan ABD’ye karşın bu davranışını sorgulayan bir mekanizma BM tarafından geliştirilmemiştir.

Aynı bir koşul, terör, insani müdahale ve yaptırımlar konusunda da geçerlidir. Hangi durumlarda insani müdahalede bulunacağına karşın tarafsız kriterler laf konusu olsa da BM ve Emniyet Konseyi’nin insani müdahale pratiklerini uygulaması pek muhtemel olmamıştır.

Meşruluk ile meşruiyet arasına sıkışmış bir BM düzeniyle aleyhinde karşıyayız. Bosna’da soykırım karşısında geciken BM Güvenlik Konseyi, Kosova konusunda Emniyet Konseyi’ndeki çıkar çatışmaları sebebiyle müdahale kararı alamamış NATO müdahale etmek durumunda kalmıştır. Suriye krizi konusunda da aynı bir tavır söz konusu olmuştur. 500 bine yakın insan hayatını kaybetmesine rağmen BM, Suriye krizinin çözümü konusunda dingin kalmıştır. Böylesi bir örgütün meşruiyeti olur mu?”

KAYNAK: İHA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here