Deprem Raporu hazırlandı: Yıkılması gereken binalar satılmasın

0
8
Deprem Raporu hazırlandı: Yıkılması gereken binalar satılmasın
Deprem Raporu hazırlandı: Yıkılması gereken binalar satılmasın

TBMM Zelzele Araştırma Komisyonu, aylar süren yoğun çalışmaların arkasından deprem konusunda 268 maddelik yol haritası hazırladı. Raporda dikkat çeken önerilerden biri depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi’nin değil, AFAD’ın açıklaması talebi oldu. Milliyet’in ulaştığı ve TBMM Başkanlığı’na sunulacak olan, “zelzele raporu”nda yer alan saptama ve önerilerden bazıları şunlar:

Yer Sarsıntısı risklerinin azaltılması ve etkili çözümler sunmak amcıyla TBMM çatısı aşağı daimi olarak atama yapacak “Deprem Risklerinin Azaltılması Komisyonu” kurulmalı.

Deprem verileri standart bir formatta AFAD-Türkiye Zelzele Bilgi Merkezi’nde depolanarak internet üzerinden paylaşılmalı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü kadar zaman zaman yer sarsıntısı büyüklüğünün ayrı ölçek ve değerde açıklanmasının, bilhassa büyük depremler sonrası toplum nezdinde farklı yorumlara yol açması ve medyada tartışmalara neden olması nedeniyle, deprem bilgilendirmesi yalnızca AFAD kadar yapılmalı.

AFAD tarafından, yer sarsıntısı meydana geldiğinde sismik dalgaların tehlike taşıyan kritik tesislere (elektrik ve doğal gaz şebekeleri, fabrika, nükleer santral, rafineri, hızlı tren, metro vb.) ulaşmasından önce zorunlu sistemlerin otomatik olarak durdurulması amacıyla, deprem erken uyarı sistemleri kurulmalı.

6,7 milyon binanın şehirsel dönüşümü hızlandırılmalı. Önceliklendirme çalışmalarına, ilk kez İstanbul edinmek üzere zelzele riskinin yüksek olduğu, nüfusun ve sanayi kuruluşlarının yoğun bulunduğu illerden başlanmalı.

Afete maruz alan kararı alınan alanlarda, diri fayların sakınım zonlarında ve donatı alanlarında kalan okul, hastane gibi halk binaları öncelikli olmak üzere mevcut binaların şehirsel değişim kapsamında rezerv inşa alanlarına taşınması sağlanmalı.

Bina envanter kayıt sistemi ivedilikle hayata geçirilmeli. Devingen şekilde güncellenebilen bir yapı envanter kayıt sisteminin kullanılması suretiyle yapıların mevcut durumlarına ilişkin olarak kat, egemen bölüm sayısı, yapı sınıfı, inşa malzemesi ve taşıyıcı sistem gibi bilgilerin netleştirilerek yer sarsıntısı riski değerleme çalışmaları yürütülmeli.

Genel Olarak 2000 öncesi yapı edilen yapıların tümü incelenmeli ve tehlikeli binalar belirlenerek yıkılmalı.

Güçlendirme stratejileri hazırlanmalı, bilhassa terhis yolu ve belli başlı arterlerdeki binalara öncelik verilmeli. Kriterlere uymayan riskli binalar tez yıkılmalı.

Inşa denetimi sıkılaştırılmalı. Nitelikli çipli beton sistemi, çelik donatılar için de uygulanmalı. Yapı kimlik sistemi devreye sokulmalı.

Devirli denetimler sonucunda tespit edilen yıkılacak derecede riskli binalar ile periyodik denetimlerin sonuçlarının otomatik olarak tapu sistemine aktırılarak tapuya şerh düşülmeli ve alım-satım konularında engeller konulmalı.

Arama kurtarma, tıbbi birincil destek, keşif ve haritalama, enkazın boyutlarının tespiti, lojistik takviye gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere yüksek teknolojik duyarlılığı olan insansız hava arabulucu, drone, robot gibi araçların kullanılması yaygınlaştırılmalı.

Zelzele zararlarını azaltmaya yönelik politikaların hızlı bir şekilde uygulamaya konulabilmesi amacıyla vergilerden kaynak aktarılarak zelzele fonunun oluşturulmalı.

Doğal afet sigortası(DASK) sisteminde tahsil edilen poliçe bedelinin üzerine ek edilecek en az yüzde 5’lik mebla, zelzele fonuna aktarılmalı.

Toplanan büyük verinin (big data); depremler başta edinmek üzere diğer felaket ve acele durumda kullanılabilmesi için değişik matematiksel model ve tekniklerle anlamlaştırılması amacıyla büyük data işleme ve inceleme çalışmaları yürütecek ve ihtiyaçları adresleyecek, “Büyük Veri Analitiği Kurumu” oluşturulmalı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here