Dünya Bankası: 2050’ye değin 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir

0
4
Dünya Bankası: 2050'ye değin 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir
Dünya Bankası: 2050'ye değin 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir

Dünya Bankası, iklim değişikliğinin Güney Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde göç üzerindeki etkilerini çözümleme ettiği ve ilk önce 2018’de yayımladığı “Dip Dalgası” (Groundswell) raporunu Kuzey Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerini de kapsayacak şekilde güncelledi.

Rapora kadar, iklim değişikliği söz konusu 6 bölgede giderek daha etkili bir göç sebebi olmaya başladı.

İklim değişikliğinin su kaynakları, tarımsal verimlilik, deniz seviyesindeki yükselişteki etkisi gitgide artarak artarken, bu durum bazı bölgelerin yaşanabilirliğini azaltıyor.

İklim değişikliğinin fakir ve savunmasız bölgeleri en sert şekilde vuracağına ve yeniden yapılanma kazanımlarını tehdit edeceğine sinyâl edilen rapora kadar, iklim değişikliği 2050’ye kadar 6 bölgeden 216 milyondan fazla insanı iç göçe zorlayabilir.

Bu rakam bölgelerin benzer dönem için öngörülen nüfusunun yüzde 3’üne karşılık geliyor.

Sahra Altı Afrika’da 85,7 milyon iklim göçmeninin ortaya çıkabileceği ve bu rakamın bölgenin toplam nüfusunun yüzde 4,2’sini oluşturduğu hesaplanıyor. Kurak alanları ve kıyı şeridi hali hazırda iklim değişikliğinden etkilenen Sahra Altı Afrika, en kırılgan alan olarak öne çıkıyor.

Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 48,4 milyon (yüzde 2,5), Güney Asya’da 40,5 milyon (yüzde 1,8), Kuzey Afrika’da 19,3 milyon (yüzde 9), Latin Amerika’da 17,1 milyon (yüzde 2,6) ve Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 5,1 milyon (yüzde 2,3) insanın iklim değişikliği sebebiyle iç göçe mecburi kalabileceği hesaplanıyor.

Nüfusuna oranla en yüksek iç göçün yaşanabileceği Kuzey Afrika bölgesinde ise su kıtlığı ve deniz seviyesinin yükselmesinin bu bölgeler ve Nil Deltası’nda yaşamış insanları etkileyebileceği öngörülüyor.

İKLİM GÖÇMENLERİNİN SAYISI YÜZDE 80 AZALTILABİLİR

Raporda, “İklim değişikliği sosyal, hesaplı ve geçim koşullarını insanları sıkıntı içinde göç etmeye zorlayacak şekilde değiştirebilir. Buna aleyhinde bir planlama yapılmazsa keza göç veren keza de göç bölge bölgeler büyük bir zorlama aşağıda kalacak. İç ve dış göç nedeniyle 2030’larda sıcak bölgeler oluşacak ve bu bölgeler 2050’ye dek artacak.” uyarısında bulunuldu.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Juergen Voegele, bankanın 2018’de yayımladığı raporda üç bölgeden 143 milyon insanın iklim değişikliği nedeniyle göç edebileceğinin hesaplandığını anımsatarak, “Geçen zamanda dünya, Kovid-19 salgını ve yoksulluğu azaltan onlarca yıllık ilerlemenin tersine dönmesiyle vuruldu. bununla birlikte, iklim değişikliğinin etkileri daha görünür ülkü geldi. En sıcak 10 yılı yaşadık ve bütün dünyada aşırı hava olaylarını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Voegele, milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalmasının önlenebileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Ülkeler şu anda sera gazı emisyonlarını azaltmaya, hayati ekosistemleri iyileştirmeye ve insanların adapte olmasına yardım etmeye başlarsa iç iklim göçü 2050’ye değin yüzde 80, yani 44 milyon kişiye değin azaltılabilir. İç iklim göçüne yönelik öngörüler önümüzdeki birkaç yılda iklim değişikliğine karşı atacağımız adımlara bağlı. İlk ve en ivedi küresel adım emisyonları eksilmek olmalı.”

 

KAYNAK: AA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here