Eskiz raporda sıralandı: Orman yangınlarını durdurmak için 4 manâlı adım

0
11
Eskiz raporda sıralandı: Orman yangınlarını durdurmak için 4 manâlı adım
Eskiz raporda sıralandı: Orman yangınlarını durdurmak için 4 manâlı adım
POLİTİKALAR YETERSİZ
Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

Rapordaki ilk saptama, “Ormancılık ile ilgili planlamalar, politikalar ve uygulamalar iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için tatmin edici bulunmamaktadır. Bu konuda güncel politikaların belirlenmesi ve yönetmelik çalışmalarının yapılması gerekmektedir” yönünde oldu.

Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın ulaştığı raporda, dilekçe aşamasına geçirilemeyen Ormancılıkta İklim Değişikliğine Ahenk Strateji Planı’nın yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması gerektiğini dile getirilerken, kısaca şu öneriler sıralandı:

KURAKLIĞA DAYANIKLI AĞAÇ
Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

– Türkiye Ulusal Ormancılık Programı’nın eylem ve politika önerilerinin iklim değişikliğiyle ilgili milli ve uluslararası hukuki zorunluluklar çerçevesinde güncellenmesi.

– Orman içi ve kenarındaki yerleşim ve meslek yeri ruhsatlandırılmalarında yangın güvenliği açısından gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması. Ormana bitişik tarım alanlarında biçilen tarlada kalan kökler yakmanın yasaklanması, sıkı denetiminin yapılması ve müeyyideler uygulanması.

Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

– Gelecekteki iklim koşullarına düzen ihtimali yüksek ve geçmişten beri iklim ekstremlerine dayanmış olan doğal yaşlı ekosistemler, yapılar ve doğal türlerin mutlaka korunması.

– Kurak ve kuraklaşma riski olan bölgelerde yapılacak ormancılık faaliyetlerinde bilhassa meşe odunu, ardıç ve benzeri gibi türlerin muhafaza edilmesi. Bu türleri barındıran hassas ekosistemlerin korunması.

DENEYIM AYNI YERDE KALSIN
Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

– Yangınla mücadelede uzmanlaşmış personelin mümkün olduğu kadar aynı yörelerde ödev yapmasının sağlanması. (Kızılçam ormanını bilen, kayın ormanlarında görevlendirilmemeli.)

– Orman alanlarının oranını artıracak yöreye özgü doğal ve girift türlerimize öncelik verilerek rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarımıza sürat verilmesi.

ORMAN ENVANTERİ
Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

– Milletlerarası standartlara uygun ulusal orman envanterinin bitirilmesi. Beypazarı ve Nallıhan’da başlatılan bu pilot tatbik bütün ülkeye yayılmalı.

– Verimsiz ve güya verimsiz alanlarda su stresinin azaltılması ve gençleştirme çalışmalarının iklim değişikliğine uyumlu bir şekilde yürütülmesi.

Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

– Orman ekosistemlerinin direncinin arttırılması önemli. Bu amaçla yöreye yerinde türlerle bitkilendirme ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması.

– Orman köylüsünün ormanlar üstüne olan negatif etkilerini eksilmek için, bunların desteklemesi.

UYARI SİSTEMİ
Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

– Ormancılıkla ilgili konularda uyarı ve izleme sistemleri tamamlanmalı. İklim değişiklikleri senaryoları dikkate alınarak sıcaklık, kuraklık, yangın ve don stresi gibi adaptif karakterler içeren bitki fizyolojisi çalışmaları ile moleküler ıslah çalışmalarına ve buna ait senaryoların tahmin edilerek uygun alanlarda test seyirlerinin kurularak peşine düşüp takip edilmesi.

2100 PROJEKSİYONU
Taslak raporda sıralandı: Orman yangınlarını önlemek için 4 önemli adım

– İklimle ilgili projeksiyonlar altlık olarak kullanılıp, OGM tarafından değişen iklim sistemine kadar ormanların yayılışındaki olası değişimlerin 2100’e değin projeksiyonlar hâlinde gösterilmesi, ormanların yayılışındaki değişimlerin izlenmesi ve gelecekte orman ekosisteminin nasıl şekilleneceğinin senaryolar hâlinde ortaya konulması.

– Ormanların üzerindeki iklim değişikliği kaynaklı baskının temel unsuru olan haşere ve yangın gibi unsurların da modellemelerinin ve simülasyonlarının yapılması. Ormanların faydaları konusunda toplumun farkındalığını çoğaltmak için faaliyetlerin artırılması.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here