Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) öğrenci alımı kullanım şartları neler? JAMYO ve JSGA 912 öğrenci alımı yapacak!

0
20
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) öğrenci alımı kullanım şartları neler? JAMYO ve JSGA 912 öğrenci alımı yapacak!
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) öğrenci alımı kullanım şartları neler? JAMYO ve JSGA 912 öğrenci alımı yapacak!

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 912 öğrenci alımı gerçekleştirecek. Bunlardan 712’si Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda 200’ü ise Sahil Emniyet Akademisi’nde olacak.

JAMYO VE JSGA BAŞVURULARI NE SÜRE BİTECEK?

Öğrenci alımı başvuruları 12 Temmuz’da başlayacak ve 8 Ağustos’ta tamamlanacak. Başvurular “vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” adresinden yapılacak.

BAŞVURU FORMU GERÇEKLEŞTIRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

JGK SUBAY, ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI TATBIK ŞARTLARI NELER?

Başvurularda adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek almak,

b. Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda elde etmek,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu bildiren Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Tedarik Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla (01 Ocak 2021) yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş almak, (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular tatbik yapabilecektir.) (mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları başlıca alınır. Bu husus, sınavlar ve tescil-kabul işlemleri sırasında teftiş edilecektir.)

e. Emniyet soruşturması ve evraklar araştırması olumlu almak,

f. Tabanca taşımaya ya da silahlı tayin yapmaya yasal bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Emniyet Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip elde etmek ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Emniyet Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık durumu kurulu raporu edinmek,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2021 yılı öğrenci temini zarfında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine tarafından küskün olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak somut kontrolde anatomik yapı akıcı, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz almak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Durumu Yeteneği Yönetmeliğine kadar vücudun herhangi bir uygun dövme, kendine hasar verme işareti olan tıraş bıçağı, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Canice Kanununun “Genel Ahlaka Karşısında Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş elde etmek, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan nedeniyle idari yaptırım uygulanmamak ya da bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde kayıtlı süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir sene veya daha pozitif süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan nedeniyle mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Içki, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Durumu Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Güvenlik Teşkilatına alt okullar ile Jandarma ve Sahil Emniyet

Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış edinmek, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin hukuki veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış almak,

o. Bakanlar Kurulu Kararları ve duruşma kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş bütün terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

ö. Uygulama tarihinde herhangi bir siyasi partiye aza olmadığına dair yazılı demeç sunmak,

p. Tablo-1’de yer alan Yaş-Zirve-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak (Tablo-1’in tanımlama bölümünün adaylar göre okunması ağırlık talep etmektedir). (Önem, şortlu/eşofmanlı karoser ağırlığıdır. Zirve, çıplak ayakla ölçülür.) 19 yaş ve üzeri adaylar hakkında tablonun birincil iki satırı uygulanmaz (19 yaş altı adaylar için irtifa alt sınırı 162 santimetre, üstteki sınırı ise 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için ise irtifa alt sınırı 164 santimetredir.)

r. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık durumu niteliklerini taşımadıkları sonradan görünüşe göre adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

s. Kullanim ve antre koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonra saptama edilenler, tüm aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, imtihan sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

SAHİL GÜVENLİK İLANININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

ASTSUBAY IŞ YÜKSEKOKULU İLANININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here