Jandarma Genel Komutanlığı personelinin tayin yöntem ve esasları Devlete Ait Gazete’de

0
60
Jandarma Genel Komutanlığı personelinin tayin yöntem ve esasları Devlete Ait Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığı personelinin tayin yöntem ve esasları Devlete Ait Gazete'de

“Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Bilirkişi Jandarma Görev Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna kadar, mesleki gelişim durumu, kadro ihtiyaçları, hizmet bölgesi süresi, terfi durumu, branş, daha aşağı branş, ihtisas ve uzmanlaşma alt dalları, kendisinin, eşinin ya da bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya yaşamsal önemi haiz sağlık durumu durumları veya bakmakla mesul olduğu ve benzer çatı aşağıda yaşayan anne, baba veya duruşma kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz afiyet durumları, hizmet safahatı, atanma istekleri ve emniyet ve asayiş durumuyla idari ve zaruri nedenler temel tahsis kriterleri olarak belirlendi.

Kadrosu olmayan bir devir yerine tahsis yapılamayacak. Yönetmelikte belirtilmiş istisnalar hariç olmak üzere personel, toplam nüfusu 4 milyonu aşan iller ile belediye sınırları içindeki nüfusu 1 milyonu aşan ilçeler hariç, kendileri ve eşlerinin evlenmeden önceki nüfusa belirtilmiş olduğu illere ve ilçelere atanamayacak.

Hizmet bölgeleri görev açısından 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci dereceli olmak üzere beş farklı bölgeye ayrılacak. 4’üncü ve 5’inci dereceli hizmet bölgeleri birbirini izleyen hizmet bölgeleri olduğundan personel, art arda hizmet bölgelerine mevzuat hükümleri doğrultusunda bir sıra kapsamında atanacak.

Hizmet bölgelerinin hangi derece, zaman ve puanlara alt olacağı, tercih edilme durumu, gelişmişlik düzeyi, coğrafi ve iklimsel koşullar, güvenlik ve asayiş durumu, özlük haklarındaki farklılıklar ile barınma, eğitim, afiyet, sosyal, kültürel, ulaşım ve haberleşme imkanları gibi hususlar dikkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek ve gereklilik durumunda güncellenecek.

GENEL ATAMALARIN TARİHİ

Tayin süreci atama takvimine uygun olarak yürütülecek. Genel atamalar her yıl mayıs-ekim aylarının dahil olduğu süre aralığında yapılacak.

Tayin kaynağına giren personelin birincil atamaları, branş ve alt branş mevcudunun, sorumlu personelde ise meslekleri dikkate alınarak yapılan sınıflandırma mevcudunun bir kişiden artı olması halinde kurayla, bir birey olduğu takdirde kura çektirilmeksizin ilk elden, ihtiyaç duyulan kadro atama yerine yapılacak.

Mesleki safahatı mevcut olan personelin atamaları ile statü ya da branş değiştiren personelin atamaları emsalleriyle birlikte değerlendirilerek safahatlarına yerinde gereksinim duyulan kadro tayin yerine yapılacak.

Statü değişikliği eğitimini başarıyla tamamlayamayan personel, emsalleriyle değerlendirilerek safahatlarına uygun kadro tayin yerlerine atanacak.

Mesleki süreç içinde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen eğitimlerde esaslara tarafından dereceye giren personel görev cetvelindeki hizmet bölgeleri arasından istediğine fakat seri halinde hizmet bölgesi sırası gelenler tahsis cetvelindeki yalnızca birbirini izleyen hizmet bölgelerinden istediğine atanacak.

Yürürlükteki mevzuat ve yönetimle ilgili düzenlemeler doğrultusunda yeni tedarik edilerek atama kaynağına alınmak üzere eğitime bağlı tutulacaklar ile mesleki işlem içinde statü değişikliği, uzun süreli temel kurs, staj veya eğitime tabi tutulacak personel, ilgili eğitim merkezi ya da komutanlık emrine atanabilecek.

Mevzuat, 1 Kasım 2021’de yürürlüğe girecek.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here