Kurs tamamlama belgeleri e-Devlet’ten alınacak

0
40
Kurs tamamlama belgeleri e-Devlet'ten alınacak
Kurs tamamlama belgeleri e-Devlet'ten alınacak

MEB Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, yazılmış izah etme yaparak, MEB Yaşam Boyu Öğrenme Kurumları yönetmeliğinde değiştirme yapıldığını belirtti. Büyük, yönetmeliğin ilkinin 2018 yılında yayımlandığını hatırlatarak, “Bir Takım maddeler hayata geçirilememiş, bir takım maddelerde de tatbik birliği sağlanamamıştı. Bu haliyle özlem ve ihtiyaçlar yeterli düzeyde karşılanamıyordu. Tez artan data ve çoğalan teknoloji; eğitim sürecini teknolojik yeniliklerle ahenkli hâle getirme gerekliliğini doğurmakla birlikte bireylerin eğitim ihtiyaçlarını artırmaktadır. Taşra teşkilatımızdan Genel Müdürlüğümüze ulaşan açlık ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak, değişen bilgi akışına ve çoğalan teknolojik yeniliklere but uydurmak ve ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla bahse konu yönetmelikte zorunlu değişiklikleri yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur” dedi. 

‘YILLIK 8 MİLYON EVRAK E-DEVLET’TEN ALINACAK’

Büyük, yönetmelikte yapılan iyileştirme ve değişiklikleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

1) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, e-Devlet uygulamalarına entegrasyon sağlanması amacıyla basılı olarak verilen yıllık sıradan 8 milyon kurs tamamlama belgesi elektronik ortama taşınarak kâğıt ve basım maliyetinden tasarruf sağlanacaktır. Vatandaşlarımız kurs tamamlama belgelerini e-Devlet üzerinden alabileceklerdir.

2) Ders ücreti karşılığı ücretli sanatçı eğitici olarak görevlendirilecek kişilerin müracaatı, tayin sıralaması ve göreve başlatılmalarıyla ilgili çizelge güncellenerek müracaatlar eylül ayına çekilerek hakkaniyete yerinde bir düzenleme yoluna gidilmiştir. Lisans ve lisansüstü eğitime sahip sanatçı öğretici adayların devir almalarındaki sorunlar ortadan kaldırılmıştır.

3) Engelli öğretmenler ve engelli çocuğu ve/veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile hamile öğretmenlerin ders programı çizelgesi ile nöbet uygulaması hususunda pozitif ayrımcılık yapılmıştır.

4) Olgunlaşma enstitülerinin kursiyeri bulunmayan ‘araştırma’, ‘tasarım ve üretim’ ve ‘tanıtım ve pazarlama’ bölümlerinde görevli öğretmenlerin çalışma sürelerine ilişkin gerçekte karşılaşılan tereddütler ortadan kaldırılmıştır.

5) Kurul toplantıları, kurs açma onayları gibi bürokratik işlemler asgari düzeye indirilerek, uygulamalarda tekrardan kaçınılarak emek ve vakit tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.

6) Özel, resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak protokollerde bazı standartlar getirilerek kolaylıklar sağlanmıştır.

7) Yeni kurs talebi olması hâlinde, 15 jurnal olan yeniden duyurma süresi 7 güne çekilmiştir.

8) Yılda iki defa toplanan yaşam boyu öğrenme komisyonu yılda bir defaya indirilerek her sene ağustos ayı içerisinde toplanmasına karar verilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here