MSB sözleşmeli er uygulama kılavuzu 2021… Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

0
16
MSB sözleşmeli er uygulama kılavuzu 2021… Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?
MSB sözleşmeli er uygulama kılavuzu 2021… Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı’ndan sözleşmeli er başvuruları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yayınlanan kılavuzda kullanım şartları ve uygulama şekli ile ilgili bilgiler verildi. İşte adaylarda aranan şartlar ve diğer ayrıntı…

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU FORMU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru formu koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.  Kullanim Koşulları:   

(1) Türk vatandaşı ve erkek almak,    

(2) En Düşük ilköğretim ya da yurt dışındaki dengi mektep mezunu almak,   

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının birincil günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına tarafından 25 yaşını bitirmemiş almak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),  Askerlik hizmetine başlamamış ya da askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş edinmek (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),    

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş edinmek,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, bilirkişi jandarma ya da bilirkişi erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş edinmek,    

(6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,    

(7) Cezaları askıya alınmış, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa deha;      (a) Devletin güvenliğine karşısında işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, sus payı, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, kabahat uydurma, cinsel hücum, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa dövme suçlarından,     (b)  Firar, amir ya da üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve ayaklanma suçlarından,     (c)  22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Suç Oluşturan Kanununun 148’inci maddesinde belirtilmiş suçlardan birisinden mahkûm olmamak,   

(8) Taksirli suçlar hariç elde etmek üzere bir suçtan bir ay ya da daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,    

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, yaradılış ya da gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yoksa bunlarla irtibatı bulunmamak,  

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere takviye etmemiş, millet imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış almak,  

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış elde etmek,     

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ilave-3) belirtilmiş değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üstteki sınırdan 10 kg pozitif olabilir.),    

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Emniyet K.lığı  Afiyet Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilmiş şartları taşımak,   

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış almak ya da herhangi bir kurum veya kuruluşa karşısında hizmet ya da tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. 

KILAVUZUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile antre yaparak Uygulama Programı Kullanım Talimatında (Ek-1) belirli esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonradan başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.    

(2) Adayların çevrimiçi (online) kullanım formunu doldurmalarını müteakip tatbik bilgileri uygulama merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

 (3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.    

(4) Adaylara zorunlu görüldüğü takdirde telefon ya da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin veya kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını kullanım sırasında dürüst ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.   

(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirli tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru formu durumunu peşine düşüp takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları göre hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin peşine düşüp takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here