Reçetesiz antibiyotik satan eczacı derhal yandı

0
65
Reçetesiz antibiyotik satan eczacı derhal yandı
Reçetesiz antibiyotik satan eczacı derhal yandı

İddiaya tarafından ilçe kaymakamlığı ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri bir eczane hakkında reçetesiz antibiyotik sattığı gerekçeyle üç öbür tutanak tutarak, üç kere 521’er TL cinayet kesti. Eczacının idari para cezasına yaptığı itiraz Sulh Suç Oluşturan Hakimliği kadar reddedildi.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Yargı Bakanlığı, kanun yararına bozma talebinde bulununca devreye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Kabahatli eczacı hakkında 3 kere reçetesiz antibiyotik sattığından bahisle her ilaç için bir defa almak üzere üç kez 521 TL suç oluşturan kesildiğine dikkat çeken Başsavcılık, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15/2. maddesindeki ‘Benzer kabahatin ansızın pozitif işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı olarak idarî para cezası verilir.

Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, böylece idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ ifadesine atıfta bulundu. Bozma başvurusunda şöyle denildi: Reçetesiz antibiyotik satma eylemi sebebiyle üç bambaşka tutanak düzenlenip üç ayrı yönetimsel yaptırım kararı verilmiş olması aleyhinde, bütün satışların tek fiil kabul edilmesi gerekirdi. Her bir ilaç için ayrı olarak idari yaptırım kararı verilemeyeceği hususu gözetilmeden, başvurunun bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Suç Oluşturan Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmaktadır.”

RET KARARI YERİNDE BULUNDU

Başsavcılık, bakanlığın cezanın iptaline ilişkin talebinin görüşülmesi için dosyayı 19. Ceza Dairesi’ne yolladı. Daire üyeleri, Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği ret kararını uygun buldu. Yargıtay 19. Suç Oluşturan Dairesi’nin oy birliği ile aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“1262 sayılı Kanun’un 1/2. maddesinde bulunan ‘Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır’ düzenlemesi ile suç yaratıcı fiil tanımlanmıştır.

5326 sayılı Kanunun 15/2. maddesinde bulunan kabahatlerdeki içtima uygulamasına karşın ‘Aynı kabahatin aniden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı yönetimsel para cezası verilir.

Sürekli fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ düzenlemesi ile ancak sürekli fiille işlenebilen kabahatler yönünden yönetimle ilgili yaptırım uygulanana değin tek fiil sayılacağı kabul edilmiştir.

Kabahatliye yüklenen reçete ile satılması gerekli olan ilaçları reçetesiz olarak satmanın ise farklı zamanlarda ve farklı işlemlerle gerçekleştirilmesi sebebiyle kesintisiz bir fiil olduğundan laf edilemeyeceği cihetle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here